Dịch vụ trả tin một lần


Dịch vụ:
Mã chính:
Đầu số:
# DỊCH VỤĐẦU SỐMÃ CHÍNHGIÁ CƯỚCT/G TRIỂN KHAIMÔ TẢ
1 Âm nhạc 8579 AU 5000 8/3/2011 12:00:00 AM Để tải nhạc về máy
2 Âm nhạc 8379 BH 3000 6/11/2012 12:00:00 AM Để tải nhạc về máy
3 Âm nhạc 8579 BH 5000 6/11/2012 12:00:00 AM Để tải nhạc về máy
4 Âm nhạc 8679 BH 10000 6/11/2012 12:00:00 AM Để tải nhạc về máy
5 Âm nhạc 8779 BH 15000 6/11/2012 12:00:00 AM Để tải nhạc về máy
6 Âm nhạc 8279 DK 2000 6/11/2012 12:00:00 AM Để tải nhạc về máy
7 Âm nhạc 8379 DK 3000 6/11/2012 12:00:00 AM Để tải nhạc về máy
8 Âm nhạc 8579 DK 5000 6/11/2012 12:00:00 AM Để tải nhạc về máy
9 Âm nhạc 8779 DK 15000 6/11/2012 12:00:00 AM Để tải nhạc về máy
10 Âm nhạc 8779 GOI 15000 8/3/2011 12:00:00 AM Để tải nhạc về máy
11 Âm nhạc 8579 HT 5000 8/3/2011 12:00:00 AM Để tải nhạc về máy
12 Âm nhạc 8779 IM 15000 8/3/2011 12:00:00 AM Để tải nhạc về máy
13 Âm nhạc 8579 MA 5000 8/3/2011 12:00:00 AM Để tải nhạc về máy
14 Âm nhạc 8779 MA 15000 8/3/2011 12:00:00 AM Để tải nhạc về máy
15 Âm nhạc 8579 NHA 5000 8/3/2011 12:00:00 AM Để tải nhạc về máy
16 Âm nhạc 8579 NHN 5000 8/3/2011 12:00:00 AM Để tải nhạc về máy
17 Âm nhạc 8579 QB 5000 8/3/2011 12:00:00 AM Để tải nhạc về máy
18 Âm nhạc 8579 RB 5000 8/4/2011 12:00:00 AM Để tải nhạc về máy
19 Âm nhạc 8379 RING 3000 8/4/2011 12:00:00 AM Để tải nhạc về máy
20 Âm nhạc 8579 XO 5000 8/3/2011 12:00:00 AM Để tải nhạc về máy
21 Apec SMS 8179 APEC 1000 14/08/2012 Tra cứu thông tin số dư tiền và chứng khoán (với số điện thoại chỉ sử dụng cho một tài khoản)
22 Bắt may mắn 8379 MIO 3000 15/05/2013 để tham gia chương trình
23 Bắt may mắn 8579 MIO 5000 15/05/2013 để tham gia chương trình
24 Bí mật hotgirl 8379 GACH 3000 06/12/2013 Bí mật hotgirl
25 Bí mật hotgirl 8379 HUY 3000 06/12/2013 Bí mật hotgirl
26 Bóng đá 8379 ANH 3000 6/11/2012 3:28:09 PM Để nhận thông tin về bóng đá như: kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng theo mã giải, mã đội bóng..v.v.
27 Bóng đá 8779 ANH 15000 6/11/2012 3:28:37 PM Để nhận thông tin về bóng đá như: kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng theo mã giải, mã đội bóng..v.v.
28 Bóng đá 8279 BD 2000 6/8/2012 10:13:30 AM Để nhận thông tin về bóng đá như: kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng theo mã giải, mã đội bóng..v.v.
29 Bóng đá 8379 BD 3000 6/8/2012 10:13:30 AM Để nhận thông tin về bóng đá như: kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng theo mã giải, mã đội bóng..v.v.
30 Bóng đá 8579 BD 5000 6/8/2012 10:13:30 AM Để nhận thông tin về bóng đá như: kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng theo mã giải, mã đội bóng..v.v.
31 Bóng đá 8279 BET 2000 6/8/2012 11:28:22 AM Để nhận thông tin về bóng đá như: kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng theo mã giải, mã đội bóng..v.v.
32 Bóng đá 8779 BIG 15000 8/2/2011 4:06:16 PM Để nhận thông tin về bóng đá như: kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng theo mã giải, mã đội bóng..v.v.
33 Bóng đá 8279 BXHEU 2000 5/31/2010 4:39:39 PM Để nhận thông tin về bóng đá như: kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng theo mã giải, mã đội bóng..v.v.
34 Bóng đá 8379 FB 3000 6/8/2012 10:01:49 AM Để nhận thông tin về bóng đá như: kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng theo mã giải, mã đội bóng..v.v.
35 Bóng đá 8579 FB 5000 6/8/2012 10:01:39 AM Để nhận thông tin về bóng đá như: kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng theo mã giải, mã đội bóng..v.v.
36 Bóng đá 8279 KQEU 2000 5/31/2010 4:39:39 PM Để nhận thông tin về bóng đá như: kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng theo mã giải, mã đội bóng..v.v.
37 Bóng đá 8279 LDEU 2000 5/31/2010 4:39:39 PM Để nhận thông tin về bóng đá như: kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng theo mã giải, mã đội bóng..v.v.
38 Bóng đá 8779 SMS 15000 6/8/2012 10:01:42 AM Để nhận thông tin về bóng đá như: kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng theo mã giải, mã đội bóng..v.v.
39 Bóng đá 8379 TINBD 3000 6/4/2010 10:11:52 AM Để nhận thông tin về bóng đá như: kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng theo mã giải, mã đội bóng..v.v.
40 Bóng đá 8479 TINBD 4000 6/4/2010 10:11:52 AM Để nhận thông tin về bóng đá như: kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng theo mã giải, mã đội bóng..v.v.
41 Bóng đá 8579 TINBD 5000 6/4/2010 10:11:52 AM Để nhận thông tin về bóng đá như: kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng theo mã giải, mã đội bóng..v.v.
42 Bóng đá 8679 TINBD 10000 6/4/2010 10:11:52 AM Để nhận thông tin về bóng đá như: kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng theo mã giải, mã đội bóng..v.v.
43 Bóng đá 8779 TINBD 15000 6/4/2010 10:11:52 AM Để nhận thông tin về bóng đá như: kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng theo mã giải, mã đội bóng..v.v.
44 Cài GPRS 8379 CAI 3000 6/11/2012 3:28:11 PM Để nhận thông tin hướng dẫn cài đặt GPRS
45 Cài GPRS 8779 GPG 15000 1/12/2012 2:12:02 PM Để nhận thông tin hướng dẫn cài đặt GPRS
46 Cài GPRS 8579 GPRS 5000 6/11/2012 3:28:21 PM Để nhận thông tin hướng dẫn cài đặt GPRS
47 Cài GPRS 8779 GPRS 15000 6/11/2012 3:28:36 PM Để nhận thông tin hướng dẫn cài đặt GPRS
48 Cài GPRS 8779 GPRS7 15000 1/12/2012 2:12:02 PM Để nhận thông tin hướng dẫn cài đặt GPRS
49 Cài GPRS 8679 GPRS 10000 1/12/2012 2:12:02 PM Để nhận thông tin hướng dẫn cài đặt GPRS
50 Cài GPRS 8579 CAI 5000 01/10/2013 Nhận thông tin cấu hình và cài GPRS
51 Cài GPRS 8679 CAI 10000 01/10/2013 Nhận thông tin cấu hình và cài GPRS
52 Cài GPRS 8779 CAI 15000 01/10/2013 Nhận thông tin cấu hình và cài GPRS
53 Cài GPRS 8779 GRT 15000 01/10/2013 Nhận thông tin cấu hình và cài GPRS
54 Cài nhạc chờ 8579 NDA 5000 8/3/2011 2:18:20 PM Để nhận thông tin hướng dẫn cài nhạc chờ hoặc mã số, tên bài hát để cài làm nhạc chờ
55 Cài nhạc chờ 8379 TNC 3000 5/21/2012 6:56:25 PM Để nhận thông tin hướng dẫn cài nhạc chờ hoặc mã số, tên bài hát để cài làm nhạc chờ
56 Cài nhạc chờ 8579 TNC 5000 5/21/2012 6:56:25 PM Để nhận thông tin hướng dẫn cài nhạc chờ hoặc mã số, tên bài hát để cài làm nhạc chờ
57 Cánh cửa hạnh phúc 8779 LBA 15000 27/02/2013 để nhận tin tư vấn kích thước Phong thủy
58 Cánh cửa hạnh phúc 8579 MAU 5000 27/02/2013 để nhận tin tư vấn màu sắc may mắn
59 Cánh cửa hạnh phúc 8379 MAUMM 3000 27/02/2013 để nhận tin tư vấn màu sắc may mắn
60 Cánh cửa hạnh phúc 8379 SOMM 3000 27/02/2013 để nhận tin tư vấn con số may mắn
61 Chăm sóc khách hàng 8779 FREE 15000 6/29/2012 12:15:38 PM Nhận thông tin tư vấn tổng hợp các loại
62 Chăm sóc khách hàng 8179 SGB 1000 6/8/2011 3:19:09 PM Để nhận một số thông tin như: tài khoản, truy vấn số dư..v.v.
63 Chúc tết 8579 TET 5000 23/01/2013 để nhận câu đối, lời chúc tết
64 Con số may mắn 8579 CS 5000 27/02/2013 để nhận tin tư vấn
65 Đấu trí 8779 XUAN 15000 20/03/2013 Đăng ký tham gia
66 Đấu trí 8779 XUAN1 15000 20/03/2013 Đăng ký tham gia
67 Đấu trí 8779 XUAN2 15000 20/03/2013 Đăng ký tham gia
68 Đấu trí 8279 XUAN 2000 20/03/2013 Trả lời câu hỏi
69 Đấu trí 8179 XUAN 1000 20/03/2013 Xem tổng số điểm
70 Dịch vụ Text tổng hợp 8279 HRD 2000 08/08/2012 Xem Horoscopes cho ngày hiện tại
71 Dịch vụ Tổng hợp 8779 LY 15000 08/03/2013 nhận lời chúc dành cho mẹ
72 Dịch vụ Tổng hợp 8779 QUA 15000 08/03/2013 Nhận nội dung gợi ý quà tặng độc đáo nhất theo cung Hoàng đạo của khách hàng
73 Dịch vụ Violet 8779 STOP 15000 25/03/2013 Hủy dịch vụ
74 Game 8079 MATKHAU 500 21/05/2013 để tải game
75 Game 8779 ACO 15000 5/10/2012 3:58:57 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
76 Game 8779 AE 15000 8/3/2011 2:18:11 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
77 Game 8579 BIGO 5000 12/22/2011 5:29:50 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
78 Game 8679 BIGO 10000 12/22/2011 5:29:50 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
79 Game 8779 BIGO 15000 12/22/2011 5:29:50 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
80 Game 8679 BIGON 10000 10/18/2011 10:04:39 AM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
81 Game 8779 BIGON 15000 10/18/2011 10:04:39 AM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
82 Game 8179 BIGONE 1000 10/18/2011 10:04:40 AM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
83 Game 8379 BIGONE 3000 10/18/2011 10:04:40 AM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
84 Game 8579 BIGONE 5000 10/18/2011 10:04:40 AM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
85 Game 8679 BIGONE 10000 10/18/2011 10:04:40 AM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
86 Game 8779 BIGONE 15000 10/18/2011 10:04:40 AM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
87 Game 8679 BINGO 10000 12/29/2011 3:59:08 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
88 Game 8779 BINGO 15000 12/29/2011 3:59:10 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
89 Game 8679 BINGO1 10000 12/29/2011 3:59:08 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
90 Game 8779 BINGO1 15000 12/29/2011 3:59:10 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
91 Game 8579 BUYITEM 5000 7/20/2012 4:25:58 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
92 Game 8679 BUYITEM 10000 7/20/2012 4:25:58 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
93 Game 8779 BUYITEM 15000 7/20/2012 4:25:58 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
94 Game 8579 CAT 5000 12/29/2011 3:59:04 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
95 Game 8579 CHIBI 5000 10/21/2011 10:04:42 AM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
96 Game 8679 CHIBI 10000 10/21/2011 10:04:42 AM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
97 Game 8779 CHIBI 15000 10/21/2011 10:04:42 AM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
98 Game 8779 COTUONG 15000 8/3/2011 2:18:12 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
99 Game 8779 CV 15000 2/15/2012 11:22:14 AM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
100 Game 8579 GB1 5000 12/14/2011 4:54:02 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
101 Game 8679 GB1 10000 12/14/2011 4:54:02 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
102 Game 8779 GB1 15000 12/14/2011 4:54:02 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
103 Game 8679 GO1 10000 12/29/2011 3:59:08 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
104 Game 8779 GO1 15000 12/29/2011 3:59:12 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
105 Game 8579 GO2 5000 12/29/2011 3:59:04 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
106 Game 8679 GO2 10000 12/29/2011 3:59:08 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
107 Game 8779 GO2 15000 12/29/2011 3:59:12 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
108 Game 8679 IWIN 10000 8/3/2011 2:20:21 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
109 Game 8779 IWIN 15000 8/3/2011 2:20:21 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
110 Game 8579 MAX1 5000 12/29/2011 3:59:05 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
111 Game 8679 MAX1 10000 12/29/2011 3:59:08 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
112 Game 8779 MAX1 15000 12/29/2011 3:59:12 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
113 Game 8579 MAX2 5000 12/29/2011 3:59:05 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
114 Game 8779 MAX2 15000 2/24/2012 9:28:12 AM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
115 Game 8579 MAX4 5000 2/1/2012 5:10:46 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
116 Game 8679 MAX4 10000 12/29/2011 3:59:08 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
117 Game 8779 MAX4 15000 12/29/2011 3:59:12 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
118 Game 8679 MAX5 10000 12/29/2011 3:59:08 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
119 Game 8779 MAX5 15000 12/29/2011 3:59:12 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
120 Game 8779 MBDP 15000 10/28/2011 4:02:11 PM Để tải game hoặc nhắn tin nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đăng ký chơi game..v.v.
Page 1 of 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
 Go To 
 

Copyright 2012 - VMG Media Corp.
Address: 8F Vien Dong Building, 36 Hoang Cau Street, Hanoi, Vietnam
Tel (84) 4 35378820 | Fax (84) 4 37726091 | E-mail: info@vmgmedia.vn